Preskoči na sadržaj

Osnovne sigurnosne upute za korištenje UNP-a

Butan plin d.o.o. je jedan od vodećih distributera ukapljenog naftnog plina (UNP) u spremnicima i bocama u Hrvatskoj. Industriji i širokoj potrošnji osiguravamo pouzdan i cjenovno ugodan izvor energije. U Butan plinu se brinemo da su naše usluge što više u skladu s okolinom u kojoj djelujemo. Priskrbili smo si povjerenje brojnih korisnika i lokalnih vlasti, što nam daje polet i motivaciju za dalje, istovremeno to je za nas i obaveza, da u budućnosti budemo još i bolji. Naš uspjeh je rezultat jasne vizije i prodorne strategije, koju ustrajno obavlja ekipa vrhunski osposobljenih stručnjaka. Svjesni smo važnosti naših usluga, zato svim našim strankama nudimo kompleksna rješenja, koja im garantiraju neometanu opskrbu sa sigurnim i okolišu prihvatljivim izvorom energije.

Kako pravilno očitavati razinu plina?

Na spremniku se nalazi magnetna strelica koja označava razinu napunjenosti spremnika, od 5% do 95%. Kada strelica uđe u crveno polje (napunjenost između 5% i 20%) potrebno je nadopuniti spremnik. Nadzemni spremnik se puni do 80%, a podzemni spremnik do 85% kako bi se osiguralo kvalitetno isparavanje.

Sigurnosni savjeti vezani uz UNP

 • Budite sigurni da sve radove na instalacijama odrađuju ovlašteni i kvalificirani instalateri.
 • Osigurajte adekvatnu ventilaciju zraka u prostorijama, te pravilan odvod dimnih plinova.
 • Provjeravajte da nema propuštanja plina.

Dijelovi spremnika

7 zlatnih pravila vezanih uz propuštanje (curenje) plina

 1. Zatvorite glavni ventil koji se nalazi na ulazu u zgradu.
 2. Isključite sve električne uređaje i ne koristite iskreće uređaje. Ne pušite.
 3. Nemojte koristite telefon ni električne prekidače.
 4. Otvorite sve prozore i vrata, te provjetrite prostorije.
 5. Isključite glavnu električnu sklopku.
 6. Zatvorite glavni ventil na spremniku.
 7. Izađite iz prostorije i nazovite Butan plin na 098 408 816 ili 0800 444 111 kako bi Vam poslali ovlaštene osobe koje će prekontrolirati instalaciju. Ako nije moguć dolazak ovlaštene osobe nazovite vatrogasce.

Sigurnosne norme: zabrane iz sigurnosnih mjera

Korisnik mora biti svjestan ograničenja koja proizlaze iz sigurnosnih normi oko područja
ugradnje nadzemnih spremnika, s posebnim osvrtom na sljedeće stavke:
 • Zabranjena sadnja biljaka i stabala u neposrednoj blizini spremnika.
 • Zabranjena gradnja tj. montaža bilo kakve vrste konstrukcija (građevinskih i montažnih (drvenih i željeznih) konstrukcija).
 • Zabranjeno skladištenje svih zapaljivih materijala.
 • Zabranjena instalacija opreme ili uređaja koji mogu stvarati iskrenje ili strujanje.
Korisnik mora biti svjestan ograničenja koja proizlaze iz sigurnosnih normi oko područja ugradnje podzemnih spremnika, s posebnim osvrtom na sljedeće stavke:
 • Zabrana izrade parking mjesta iznad spremnika.
 • Zabranjeno popločavanje mjesta iznad spremnika.
 • Zabranjena sadnja biljaka i stabala iznad i u neposrednoj blizini spremnika.
 • Zabrana izrade prolaza i staza te bilo kakvo njihovo popločavanje.
 • Zabranjena gradnja tj. montaža bilo kakve vrste konstrukcija (građevinskih i montažnih (drvenih i željeznih) konstrukcija).
 • Zabranjeno skladištenje svih zapaljivih materijala.
 • Zabranjena instalacija opreme ili uređaja koji mogu stvarati iskrenje ili strujanje.
 

Plinska instalacija

Prema čl. 39. st. 2. Zakona o zaštiti od požara NN 92/10, 114/22, korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina prostora, dužni su održavati u ispravnom stanju između ostalog i uređaje i plinske instalacije, dimnjake i ložišta, kao i druge uređaje i instalacije, koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara te o održavanju moraju posjedovati dokumentaciju.
Prema čl. 9. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima NN 108/95, 56/10, 114/22, te prema Pravilniku o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija TS-PR002, potrošač je dužan preko ovlaštenog ispitivača ispitati na ispravnost i nepropusnost plinsku instalaciju:
 • u građevini ili dijelu građevine namijenjene za stanovanje, najmanje jednom u 10 godina, ako drugim propisom nije određen kraći rok
 • u građevini ili dijelu građevine u kojoj se obavlja gospodarska djelatnost, najmanje jednom u 5 godina, ako drugim propisom nije određen kraći rok

Provjera plinskih instalacija, kao i redovan servis trošila i dimnjaka provodi korisnik zbog neugrožavanja sigurnosti ljudi, okoliša i imovine!