Preskoči na sadržaj
Hitne intervencije Butan plin d.o.o.

Pomoć i sigurnost

Sigurnost na prvom mjestu 

Broj za hitne intervencije

Briga za sigurnost integrirana je u svakom dijelu našeg poslovanja. Kroz strogo provođenje europskih i internih standarda te primjenom modernih poslovnih rješenja, Butan plin osigurava sigurno, pouzdano i ekološki prihvatljivo opskrbljivanje ukapljenim naftnim plinom svim korisnicima. Uz redovito obučavanje zaposlenika, dobavljača plina, instalatera, ovlaštenih prodavača i krajnjih korisnika, aktivno radimo na podizanju svijesti o tehničkim specifikacijama i mjerama opreza, što dodatno jača našu posvećenost sigurnom i pouzdanom iskustvu svih naših korisnika.

3 važna prijedloga kod korištenja UNP-a

 • Osigurajte da instalaciju svih uređaja koji koriste plin obavi kvalificirano osoblje, u skladu s trenutnim propisima.

 • Provjerite da su prostorije adekvatno prozračene i da postoji ispravna odvodnja dima.

 • Uvijek provjeravajte da nema rasipanja ili curenja plina.

Mjere za sprječavanje curenja plina

 • plinski uređaji moraju biti certificirani i opremljeni termomagnetskim osiguračem;
 • plinska trošila trebaju biti redovito održavana od strane ovlaštenog servisera plinskih trošila
 • plinske cijevi moraju biti izrađene od odgovarajućih i certificiranih materijala
 • postavljanje plinske cijevne instalacije treba se odvijati na način koji minimizira rizik izloženosti
 • prilikom prolaska kroz zid, plinske cijevi moraju biti zaštićene odgovarajućom većom cijevi
 • cijevi moraju biti adekvatno zaštićene od korozije

Što učiniti u slučaju curenja plina?

 • Zatvoriti ventil na plinskoj boci (zatvara se okretanjem udesno) i ako je moguće, postaviti slijepu maticu ili poklopac (boca mora stajati uspravno)
 • Potrebno je što prije prozračiti prostor otvaranjem svih prozora i vrata
 • Eliminacija svih potencijalnih izvora paljenja te stroga zabrana uporabe vatre, pušenje i predmeta koji mogu izazvati iskru
 • Nazvati intervencijsku službu Butan plina na 098 408 816
 • U slučaju curenja plina, potrebno je bocu odnijeti na otvoreno ili prozračeno mjesto, evakuirati zgradu te osigurate da je boca na dovoljnoj udaljenosti od ljudi i potencijalnih izvora paljenja (otprilike 30 metara)
 • U slučaju nekontroliranog curenja plina i/ili nemogućnosti osiguranja dovoljne udaljenosti potrebno je odmah evakuirati objekt i nazvati policiju i vatrogasce
 • Odmah zatvoriti glavni plinski hidrant koji se uobičajeno nalazi na vanjskom zidu zgrade, na fasadi ili na stupu
 • Što prije zatvoriti sve ventile na plinskom spremniku okretanjem udesno
 • Evakuacija objekta i osiguranje dovoljne udaljenost od ljudi i potencijalnih izvora paljenja
 • Potrebno je što prije prozračiti prostor otvaranjem svih prozora i vrata.
 • Eliminacija svih potencijalnih izvora paljenja te stroga zabrana uporabe vatre, pušenje i predmeta koji mogu izazvati iskru
 • Ako je potrebno, zatvoriti pristup objektu
 • Nazvati intervencijsku službu Butan plina na 098 408 816
 • U slučaju nekontroliranog curenja plina i/ili nemogućnosti osiguranja dovoljne udaljenosti potrebno je odmah evakuirati objekt i nazvati policiju i vatrogasce

Sigurna uporaba plina

Pravila, tehnički propisi i sigurnosne mjere koje treba poštivati prilikom korištenja, skladištenja, prijevoza i rukovanja ukapljenim naftnim plinovima (UNP) detaljno su opisani u Pravilniku o ukapljenim naftnim plinovima. Projektanti, izvođači i investitori - koji su korisnici objekata gdje se UNP koristi ili skladišti - dužni su pridržavati se ovih propisa.

Savjeti za sigurnu uporabu i priključak boce

Nikada nemojte pušiti ili koristiti otvorenu vatru prilikom povezivanja plinske boce!

Nakon što ste povezali bocu, prvo otvorite ventil boce, a zatim provjerite nepropusnost spoja s pomoću testa prijemom ili premazivanjem spojeva sapunastom vodom. 

Savjeti za sigurnu uporabu plinskih aparata

U normalnim radnim uvjetima i uz ispravno korištenje, plinske instalacije i uređaji ne predstavljaju opasnost i nemaju štetne učinke na ljude i okoliš.

Opasnosti nastaju u slučajevima:

 • curenja plina
 • nepravilnog i nedovoljnog dovoda zraka za izgaranje
 • nepravilnog odvoda dimnih plinova
Opasnosti koje proizlaze iz navedenih nepravilnosti su: požar, eksplozija, trovanje ili gušenje plinovima. Stoga je bitno da plinska instalacija bude dizajnirana i proizvedena u skladu s propisima Pravilnika o ukapljenom naftnom plinu, a rad na njoj smiju obavljati samo stručni i ovlašteni izvođači.

Korisnike treba poučiti o:

 • postupanju s plinskim uređajima
 • mjestima zaklopki
 • mjerama u slučaju curenja plina/požara

Curenje plina može nastati zbog:

 • curenja na spojevima između pojedinih cijevi ili na plinskoj opremi
 • curenja ili nepravilnog rada elemenata plinske instalacije
 • kvarova na plinskim uređajima
 • mehaničkih oštećenja plinske instalacije
 • korozije/erozije plinske instalacije
Nakon završenih radova na plinskoj instalaciji, potrebno je provesti ispitivanje tlaka u skladu s Pravilnikom o tekućem naftnom plinu.
Raspored redovitih pregleda i ispitivanja
 • godišnji pregled instalacija (pravne osobe)
 • dvogodišnji pregled spremnika (pravne i fizičke osobe)
 • ispitivanje tlaka svakih pet ili deset godina (svi spremnici s UNP-om)
 • godišnje funkcionalno ispitivanje rada sigurnosne opreme (pravne i fizičke osobe)

Mjere u slučaju požara

U slučaju izbijanja požara na plinskim instalacijama ili plinskim uređajima, potrebno je:

 • zatvoriti dovod plina prema glavnom hidrantu za plin, koji je instaliran na mjestu ulaska plinskog priključka u objektu ili neposrednoj blizini
 • početi s gašenjem
 • hlađenje spremnika s ukapljenim naftnim plinom (UNP) ako je izložen toplini
 • pozvati vatrogasce

Elementi za gašenje koji se mogu koristiti za zaustavljanje protoka plina su:

 • glavni hidrant za plin (instaliran prije ulaska instalacije u zgradu)
 • ventili za zatvaranje plina, koji su instalirani ispred samih plinskih uređaja
Vatrena sigurnost mora biti osigurana u svakom trenutku sukladno Zakonu o zaštiti od požara Ur.l.RS 03/07 i propisima.
Lokalni požar gasi se s aparatom za gašenje požara s ABC prahom, a instalacija i spremnik hlade se velikom količinom vode, koja uglavnom ima učinak hlađenja. Na mjestu gdje je požar započeo, potrebno je odmah zamijeniti brtve i provesti ispitivanje tlaka i nepropusnosti, kao i pregledati cijelu instalaciju i, prema potrebi, zamijeniti plinsku opremu.