Preskoči na sadržaj

Izjava o privatnosti za osobne podatke kandidata za radno mjesto

1. UVOD

Ova Izjava o privatnosti za osobne podatke kandidata za radno mjesto („Izjava“) primjenjuje se na obradu osobnih podataka kandidata za radno mjesto koju provodi društvo Butan plin d.o.o., sa sjedištem u Novigradu, Ulica rijeke Dragonje 23, OIB: 80051835685 („Butan plin“, „naše društvo“ ili „mi“).
Butan plin je voditelj obrade osobnih podataka kandidata za radno mjesto. U ovoj Izjavi opisujemo tko smo mi, kako i u koje svrhe obrađujemo vaše osobne podatke i sve ostale podatke koji mogu biti bitni za vas. U slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja možete nam se obratiti putem kontakt podataka koji su navedeni na dnu Izjave.
Ova Izjava primjenjuje se od 25. svibnja 2018., a posljednji put je izmijenjena 01. travnja 2024. godine. Izjava se s vremenom može mijenjati, a najnovija verzija bit će objavljena na našim internetskim stranicama. Ako bi tijekom vaše prijave za radno mjesto bile izvršene znatne izmjene Izjave, o tome ćemo vas aktivno obavijestiti.
KOJE KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA KANDIDATA PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO?
Butan plin prikuplja sljedeće kategorije osobnih podataka kandidata za radno mjesto: 
Identifikacijski podaci Ime, prezime, datum rođenja, fotografija (ako je dostavljena kao sastavni dio životopisa) i sl.
Kontakt podaci E-mail adresa, broj telefona, podaci o prebivalištu/boravištu i sl.
Podaci o kvalifikacijama i radnom iskustvu Životopis koji dostavi kandidat, podaci o školovanju, podaci o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i sl.
Ostali podaci koje kandidat dobrovoljno dostavi Podaci koje kandidat dostavi Butan plinu prilikom prijave za radno mjesto, odnosno tijekom usmenog ili telefonskog razgovora i sl.
Butan plin načelno ne prikuplja posebne kategorije osobnih podataka o kandidatima za zapošljavanje. Međutim, moguće je da će nam neki kandidati u dokumentaciji koju dostavljaju u prijavi za posao dostaviti i neke osobne podatke koji predstavljaju posebnu kategoriju osobnih podataka, kao što je npr. fotografija ili napomena da je riječ o osobi s invaliditetom. Također je moguće da kandidati budu obuhvaćeni videonadzorom prilikom posjeta prostorijama Butan plina, u kojem slučaju Butan plin obrađuje i njihove videosnimke.

2. U KOJE SVRHE OBRAĐUJEMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Osobne podatke kandidata za radno mjesto prikupljamo i obrađujemo za potrebe zapošljavanja, odnosno procjenu kandidata tijekom selekcijskog procesa i odabir te kako bismo osigurali učinkovito i uspješno provođenje procesa vezanih uz zapošljavanje. Osobne podatke kandidata s kojima nije sklopljen ugovor o radu obrađujemo u svrhu kasnijih natječaja i mogućeg zaposlenja temeljem dane privole.
A. Komuniciranje s vama vezano uz vaše zapošljavanje ili prijavu za radno mjesto
Ako ste pokazali interes za zapošljavanjem u našem društvu, vaše osobne podatke koji su nužni i važni za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljujete te koje ste nam vi dostavili pohranit ćemo u našim odgovarajućim sustavima za zapošljavanje. Podatke u našim sustavima upotrijebit ćemo kako bismo komunicirali s vama i utvrdili udovoljavaju li vaše kvalifikacije i profil uvjetima za određeno slobodno radno mjesto.
Ako nam se obratite s kakvim pitanjima, iskoristit ćemo vaše osobne podatke da bismo odgovorili na vaše pitanje (vaša pitanja).
U tu svrhu
 • obrađujemo vaše osobne podatke na temelju vaše privole za čuvanje vaših osobnih podataka nakon zaključenog postupka zapošljavanja radi odabira kandidata i komunikacije s vama kod budućeg zapošljavanja te ih također obrađujemo kako bi se poduzele radnje na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora;
 • obrađujemo podatke o vašem imenu i prezimenu, OIB-u, kontakt podatke, podatke o vašem obrazovanju, vještinama i radnom iskustvu te ostale podatke koji su navedeni u vašem životopisu i koje nam vi dostavite, a relevantni su za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljujete.
B. Da bismo vas ocijenili i procijenili tijekom postupka zapošljavanja
U slučaju da nam dostavite svoj životopis ili molbu za posao možemo organizirati razgovor (intervju) s vama kako bismo provjerili određene činjenice iz vašeg životopisa, upoznali vas sa zahtjevima radnog mjesta i saznali više o vašoj motivaciji za zaposlenje u našem društvu.
Tijekom postupka zapošljavanja moguće je da ćemo, ovisno o radnom mjestu, provesti testiranje kandidata kako bismo provjerili njihovo poznavanje stranih jezika, informatičke vještine ili druga specijalistička znanja i vještine.
U tu svrhu
 • obrađujemo vaše osobne podatke je takva obrada nužna kako bismo poduzeli odgovarajuće radnje na zahtjev kandidata prije sklapanja ugovora;
 • obrađujemo podatke o vašem radnom iskustvu, postignućima na prijašnjim radnim mjestima, obrazovanju, znanjima i vještinama potrebnim za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta.
C. Sklapanje ugovora o radu s vama
Ako vam ponudimo posao u našem društvu, obradit ćemo vaše osobne podatke u svrhu sastavljanja, sklapanja, obrade i izvršavanja ugovora o radu.
Nakon sklapanja ugovora o radu, podaci kandidata pohranit će se u našim sustavima za upravljanje ljudskim resursima i evidencijama koje je Butan plin dužan voditi o svojim radnicima sukladno propisima o radnim odnosima.
U tu svrhu
 • obrađujemo vaše osobne podatke kada je to nužno za sklapanje i izvršavanje ugovora o radu koji sklopimo s vama te kako bismo poduzeli radnje na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora o radu;
 • obrađujemo vaše kontakt podatke, identifikacijske podatke (ime, prezime, OIB, datum i mjesto rođenja itd.), vrsta i broj osobnog dokumenta, podatke o dozvoli za boravak i rad ili potvrdu o prijavi rada (ako je riječ o strancu koji može raditi u Hrvatskoj samo na temelju takve isprave), podatke o obrazovanju i radnom iskustvu (stručno obrazovanje, posebni ispiti i tečajevi koji su uvjet za obavljanje posla), podatke vezane uz radni odnos i vrstu poslova koje radnik obavlja, IBAN broj računa i naziv banke itd.
D. Zaštita vaših ključnih interesa
Izvršit ćemo obradu vaših osobnih podataka ako je ona neophodna za zaštitu vaših ključnih interesa. To može, na primjer, biti slučaj ako imate neki tjelesni invaliditet ili zdravstveni problem s kojim trebamo biti upoznati prilikom vaše posjete našem prostoru.
U tu svrhu
 • obrađujemo vaše osobne podatke radi zaštite vašeg ključnog interesa te ćemo obrađivati vaše osobne podatke ako je to neophodno za izbjegavanje rizika od povrede ili neke druge štete za vaše zdravlje;
 • obrađujemo vaše odgovarajuće podatke u vezi sa zdravljem koje ste nam dostavili.
E. Poštivanje propisa
U nekim slučajevima naše društvo obrađuje vaše osobne podatke radi poštivanja zakona i drugih propisa u zemlji u kojoj ste podnijeli prijavu za radno mjesto, odnosno radi poštivanja naših pravnih obveza kao voditelja obrade. To se na primjer odnosi na obveze u vezi s ljudskim resursima, propise u vezi sa zapošljavanjem, zabranom diskriminacije ili potporama.
Moguće je da ćemo na temelju zakona i drugih propisa biti obvezni dostaviti vaše osobne podatke državnim institucijama i/ili nadzornim tijelima.
U tu svrhu
 • obrađujemo vaše osobne podatke kada je obrada nužna radi poštovanja naših pravnih obveza predviđenih zakonima i drugim propisima;
 • obrađujemo kontakt podatke, identifikacijske podatke (ime, prezime, OIB, datum i mjesto rođenja itd.), podatke o dozvoli za boravak i rad ili potvrdu o prijavi rada (ako je riječ o strancu koji može raditi u Hrvatskoj samo na temelju takve isprave), podatke o obrazovanju i radnom iskustvu (stručno obrazovanje, posebni ispiti i tečajevi koji su uvjet za obavljanje posla), podatke vezane uz radni odnos i vrstu poslova koje radnik obavlja, itd.
F. Zdravlje, zaštita, sigurnost i integritet
U našem društvu iznimno cijenimo vaše zdravlje, zaštitu, sigurnost i integritet. Kada nas posjećujete, vršimo kontrolu pristupa prostorijama našeg društva. Također obrađujemo vaše osobne podatke kako bismo zaštitili osobe i imovinu našeg društva, prostorije društva, uređaje, instalacije i opremu u službenim prostorijama i objektima pod nadzorom i u vlasništvu društva, zatim radi sprječavanja protupravnih radnji te utvrđivanja odgovornosti prema trećim stranama odnosno odgovornosti trećih strana prema društvu.. Konkretno, štitimo prostore društva korištenjem video nadzora.
U tu svrhu
 • možemo obrađivati vaše osobne podatke na temelju našeg legitimnog interesa za očuvanjem vašeg zdravlja, zaštite te integriteta, kao i zaštite društva i okruženja te imovine i prostora društva;
 • obrađujemo vaše kontakt podatke, identifikacijske podatke (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, itd.) te podatke prikupljene putem video nadzora.
G. Potencijalno zaposlenje u budućnosti kandidata koji nisu izabrani 
U slučaju da odlučimo zaposliti drugog kandidata, osobne podatke prijavljenog kandidata prikupljene tijekom prijave za posao Butan plin će zadržati samo ako mu kandidat koji nije izabran za to da privolu. Navedene podatke obrađujemo u svrhu potencijalnog budućeg zaposlenja i kontaktiranja kandidata.
U navedenom slučaju Butan plin obrađuje osobne podatke kandidata jer se takva obrada temelji na privoli ispitanika.

3. KOLIKO DUGO ZADRŽAVAMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Naše društvo u načelu zadržava podatke o kandidatima za radno mjesto samo onoliko dugo koliko je neophodno za postizanje gore opisanih odgovarajućih poslovnih svrha, u mjeri u kojoj je to razumno potrebno za poštivanje važećih zakonskih uvjeta ili preporučljivo u kontekstu važećeg roka zastare, a sve u skladu s našom Politikom čuvanja osobnih podataka.
Otvorene molbe te prijave na natječaj čuvamo do odabira kandidata za pojedino radno mjesto i sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom, a najkasnije 30 dana nakon završetka natječaja za posao odnosno sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom osim ako je kandidat dao privolu da se njegovi podaci zadrže duže u svrhu potencijalnog budućeg zaposlenja.
Uz privolu kandidata, čuvat ćemo osobne podatke kandidata u daljnjem roku od šest mjeseci od dana kada je kandidat dao svoju privolu, u svrhu odabira kandidata i komunikacije kod eventualnog budućeg zapošljavanja.
Ako Butan plin ne zaposli kandidata, kandidat može zatražiti da mu Butan plin vrati dokumentaciju koju je dostavio tijekom prijave za posao.
Neposredno nakon isteka važećeg roka pohrane, podaci će biti:
 • (i) na siguran način izbrisani ili uništeni;
 • (ii) učinjeni anonimnima.

4. TKO IMA PRISTUP VAŠIM OSOBNIM PODACIMA?

Pristup vašim osobnim podacima unutar našeg društva
Radnici koji sudjeluju u postupku zapošljavanja mogu imati pristup vašim osobnim podacima, ali samo u mjeri u kojoj je to neophodno za izvršavanje njihovih radnih zadataka. Navedeni radnici su na primjer naši radnici u odjelu ljudskih resursa i odgovarajući rukovoditelj.
Vašim osobnim podacima mogu pristupiti i drugi relevantni odjeli, odnosno radnici našega društva, primjerice informatički koordinator, ali samo u mjeri u kojoj je to neophodno za izvršavanje njihovih radnih zadataka.
Svi radnici zaposleni u našem društvu koji su ovlašteni na pristup ili drugi način obrade osobnih podataka dužni su čuvati povjerljivost osobnih podataka i postupati u skladu s izjavama o privatnosti, politikama, procedurama i ostalim internim aktima i ugovorom preuzetim obvezama našeg društva, bilo da se ono javlja u ulozi voditelja ili izvršitelja obrade osobnih podataka.
U nekim slučajevima, vaši osobni podaci mogu biti preneseni u zemlju koja ne omogućava primjerenu razinu zaštite osobnih podataka. U takvom slučaju, naše društvo poduzet će odgovarajuće zaštitne mjere kako bi osiguralo primjerenu zaštitu vaših osobnih podataka. 
Pristup vašim osobnim podacima od strane trećih strana
Sljedeće vrste trećih strana imaju pristup vašim osobnim podacima ako je to potrebno za isporuku njihovih proizvoda ili pružanje njihovih usluga našem društvu: Hrvatski zavod za zapošljavanje i agencije za zapošljavanje.
Ako bi trećim stranama bio omogućen pristup vašim osobnim podacima, naše društvo će poduzeti potrebne ugovorne, tehničke i organizacijske mjere kako bi osiguralo obradu vaših osobnih podataka isključivo u mjeri u kojoj je takva obrada neophodna. Treće strane će obrađivati vaše osobne podatke isključivo u skladu s mjerodavnim propisima.
U slučaju prijenosa vaših osobnih podataka primatelju u zemlji koja ne omogućava primjerenu razinu zaštite osobnih podataka, naše društvo će poduzeti mjere kako bi osiguralo primjerenu zaštitu vaših osobnih podataka, poput sklapanja standardnih ugovornih klauzula o zaštiti osobnih podataka s navedenim primateljima.
U ostalim slučajevima, vaši osobni podaci neće se davati trećim stranama, osim ako je to zakonom propisano.

5. KAKO SU ZAŠTIĆENI VAŠI OSOBNI PODACI?

oduzeli smo odgovarajuće zaštitne mjere za osiguravanje povjerljivosti i sigurnosti vaših osobnih podataka koje su u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti privatnosti i podataka. To uključuje i zahtjev prema našim pružateljima usluga da provode odgovarajuće mjere kako bi zaštitili povjerljivost i sigurnost osobnih podataka kandidata za radno mjesto.
Primijenili smo odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, štete, izmjene, neovlaštenog odavanja ili pristupa te od svih ostalih oblika nezakonite obrade (uključujući, ali ne ograničeno na nepotrebno prikupljanje) ili daljnje obrade.

6. KAKO MOŽETE OSTVARITI SVOJA PRAVA NA PRIVATNOST?

U okviru zaštite osobnih podataka kandidati imaju sljedeća prava:
 • pravo na pristup svojim osobnim podacima, tj. pravo zahtijevati potvrdu obrađuju li se njihovi osobni podaci te ako se takvi podaci obrađuju, pravo zahtijevati pristup i informacije o obradi i kopiju osobnih podataka koji se obrađuju;
 • pravo na ispravak netočnih i nadopunu nepotpunih podataka;
 • pravo na brisanje osobnih podataka, posebice ako takvi podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni, ako su nezakonito obrađeni, ako postoji obveza brisanja radi poštivanja pravnih obveza, ili ako ste danu privolu povukli;
 • pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka;
 • pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka;
 • pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
Butan plin će poduzeti sve mjere kako bi omogućio da kandidati ostvare gore navedena prava, no u određenim slučajevima ostvarivanje tih prava može biti ograničeno ili isključeno.Da bi se pozvali na svoja prava na privatnost, molimo da nam se obratite putem kontakt podataka navedenih na dnu ove Izjave. Napominjemo da radi provjere vašeg identiteta možemo zahtijevati dodatne podatke.

7. MOŽETE LI POVUĆI SVOJU PRIVOLU?

Moguće je da ćemo, pod određenim posebnim uvjetima, na primjer ako je to propisano mjerodavnim pravom, vaše osobne podatke ponekad obrađivati na temelju vaše privole. U takvom slučaju danu privolu uvijek možete povući.
Napominjemo da povlačenje privole na obradu osobnih podataka nema retroaktivni učinak te ono ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Napominjemo da je povlačenje vaše privole moguće isključivo ako ste prije toga doista dali privolu.
U slučaju da želite povući danu privolu, molimo da nam se obratite putem kontakt podataka navedenih na dnu ove Izjave.

8. KAKO SE PODNOSI PRITUŽBA?

Ako imate kakvu pritužbu u vezi s korištenjem vaših osobnih podataka od strane našeg društva, možete je podnijeti putem kontakt podataka navedenih na dnu ove Izjave. Osim podnošenja pritužbe našem društvu, također možete podnijeti pritužbu svom lokalnom nadležnom tijelu za zaštitu osobnihpodataka (u Hrvatskoj je to Agencija za zaštitu osobnih podataka).

9. KAKO NAS MOŽETE KONTAKTIRATI?

Ako imate bilo kakvih pitanja o načinu na koji obrađujemo vaše osobne podatke, molimo da prvo pročitate ovu Izjavu.
U slučaju dodatnih pitanja, napomena, pohvala ili pritužbi, molimo da se obratite našem društvu i našoj kontakt osobi za zaštitu osobnih podataka Nini Križnić, putem e-maila na adresu: osobnipodaci@butanplin.hr.
Za obraćanje službeniku za zaštitu podataka imenovanom na razini grupe, pošaljite e-mail na adresu: dpo@shvenergy.com.

10. IZMJENA IZJAVE I PROČIŠĆENA VERZIJA

Ova Izjava se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine te se može povremeno mijenjati.
Zadnja verzija ove Izjave, koja će uvijek biti mjerodavna za obradu osobnih podataka kandidata za radno mjesto, dostupna je u prostorijama Butan plina i na poveznici Izjava o privatnosti za osobne podatke kandidata za radno mjesto.